Адрес: България, 1407 София,
ул. Червена стена 58, ет. 1

Телефон: +359 2 434 12 60

Факс: +359 2 434 12 72

E-mail: office@vedrainternational.eu